Privacy Policy

Privacybeleid Joannusmolen

Versie 0.1

 

Privacybeleid Joannusmolen

Deze pagina is voor het laatst aangepast in maart 2024.

Introductie

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Joannusmolen. Je dient je ervan bewust te zijn dat Joannusmolen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Joannusmolen respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Om onze diensten en producten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een overeenkomst als er sprake is van een overeenkomst.

Indien er nog geen overeenkomst is, kunnen wij contactgegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier op de website. Daarnaast wordt uw naam verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang wanneer u gebruik maakt van ons toegangscontrolesysteem. Voor uitzonderlijke gevallen zoals het verwerken van een foto met herkenbare personen vragen wij toestemming.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting. Als je bij Joannusmolen solliciteert bewaren wij uw CV en motivatiebrief. 

  De gegevens die worden verzameld zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen medewerkers en personen die namens Joannusmolen werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

  In onze interne privacyverklaring wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens van medewerkers verwerken.

  Communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Hierdoor kunnen wij uw vragen verwerken en uw verzoeken beantwoorden. De gegevens worden zorgvuldig bewaard.

  Doeleinden van gegevensverwerking

  De persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • Om contact met u op te kunnen nemen;
  • Om ongeautoriseerde toegang via ons toegangscontrolesysteem te voorkomen;
  • De levering en facturering van door u bestelde producten of diensten.
  • Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij vooraf uw toestemming hebben verkregen.

  Duur van de verwerking

  Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of wettelijke verplichtingen.

  Recht op toegang en inzage

  U heeft het recht om van ons te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

  Recht op verbetering, verwijdering en beperking

  U heeft altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Wel is het van belang u te realiseren dat in het geval van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

  Recht van bezwaar

  De privacywetgeving geeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. .

  Recht op intrekking van uw toestemming

  Voor zover de verwerking berust op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

  Recht om te klagen

  Heeft u een klacht over een privacyschending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Bent u ontevreden, neem dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op. 

  Vragen en feedback

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen en / of opmerkingen hebt ten aanzien van ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

  Joannusmolen B.V.
  De Hork 42
  5431 NS Cuijk
  E-mailadres: info@joannusmolen.nl

  +31(0)485 330 600